Anasayfa / Alevilik nedir?

Alevilik nedir?

Alevilik, kelime manası itibariyle „Ali evinden gelenler, Ali yandaşlarıveya Ehli-Beyit dostlarıolarak nitelenir. Alevilik, Allah, Muhammed, Ali kutsallı-ğını kalbinde taşıyan, Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan her dine, mezhebe her inanca saygı duyan ve hoşgörü ile bakan, dil, din, ırk, renk, farkı gözetmeyen eline, diline, beline sahip olma ilkelerini şart koşan, gelmek isteyen, inançlı insanları çatısı altına alarak manevi susuzluklarını gideren, eştlikçi, paylaşımcı düşünceyi savunan, zalime ve zulme karşı gelen, mazlumun yanında olan, İslam dinini kendine göre yorumlayan, aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvası sevgi hamuru ile yoğrulmuş, insanı Kamil olma yoludur.

Alevilik, İslam’ı evrensel boyutuyla yorumlayıp,  insanlığa yeni kapılar açan, ilahi Tasavvuf anlayışı ile hayat bulan bir inanç bütünlüğüdür. Hiçbir şekilde ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hatta tüm canlıların yüce yaratanın tecellisi olarak görülmesi, ilkesinden hareketle, tüm yaratılmışları aynı kutsal değerde olduğunu savunan  tasavvuf yolludur.

Alevilik Hoca Ahmet Yesevi,  Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre,  Pir Sultan Abdal, Nesimi, Fuzuli, Hallaci-Mansur, Şah İsmail Hatayi, Kaygusuz Abdal, Abdal Musa Sultan gibi  hikmet sahibi velilerin görüşlerinden ilham alarak, Anadoluda şekillenmiştir.

Alevilik Kadın erkek ayrımı yapmadan, Kuran’ı sazıyla, semahıyla, yorumlayıp ve her varlık da, Yüce Allahın mevcudiyetini gören “inanç sistemi”dir.

 “Ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm” ve  “Yaratılanı severiz, yaratan´dan  dolayı” deyip Kuran’ın özüne inanmanın yoludur.

Hz. Muhammed ve  Hz. Ali’nin tüm insanlığa örnek yaşamlarını kendilerine rehber olarak gören,  Ehl-i Beyt’e aşkı muhabbetle bağlı yolun adıdır.

Temelini, güzel ahlaklı olma anlayışından alan, Alevi inancına sahip insanlar, barış, hoşgörü, kardeşlik duygularıyla birbirine yaklaşıp, gönül kırmadan, kul hakkı yemeden, karşılıklı rızalık çerçevesinde, erdemli insanlar olarak yaşamaya çalışırlar.

Alevi inancında amaç; eline, diline, beline sahip kâmil insan olmaktır.Hazırlayanlar
Bülent Korkmaz
 (Dipl. Sozialpädagog / AGD Eğitim Sorumlusu)
Muhammet Ali Yaşar (Çevre Uzmanı / AGD Genel Sekreteri)