Anasayfa / Alevilikte İbadet / Cem

Alevilikte İbadet / Cem

Cem alevilerin toplu olarak yaptıkları ibadet töreninin adıdır. Cemlerde dua ve ibadetin dışında Canlar dara dururlar, rızalık verirler , toplumsal yargılama olur, lokmalar yenilir, paylaşım sağlanır, semah dönülür, sazlar çalınıp deyişler okunur. Cem Aleviliğin en temel okuludur. Yol Erkan, Edeb, Ahlak ve inancın bütün gerekleri cemde yapılır.

Sözcük anlamı olarak, birleşme, birlik olma, bir araya gelme demektir. Alevi inancında , ibadet için cem olma, bir araya gelmeden yola çıkılarak, bütünleşme anlamında kullanılır. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir.

Alevi inancı cemsiz düşünülemez. Bir Alevinin doğumundan ölümüne tüm yaşantısı cem ile bağlantılıdır. Yola girdiği, müsahib tuttuğu, erkan gördüğü, görüldüğü-sorulduğu yerdir. Cemin çok çeşitleri vardır. Kurban cemleri, görgü cemleri, Abdal Musa cemleri, Bayram cemleri.

Cemin tarihi  Alevilere göre kırkların yapmış olduğu cem törenine dayanır. Alevi inancına göre Hz. Ali bu yolu kurduğu zaman kendine eşlik eden kadınlı erkekli 40 kişi ile birlikte ilk kez bu cemi gerçekleştirdi. Alevi inancına göre ilk Cem’e Hz. Muhammed mürşitlik etmiştir. O günden bu yana Alevi topluluğu bu kırkların cemini sürmektedir.

Her şeyden önce Cem, Cem’e gelenlerin birbirilerinden “razı” olmaları, rızalık almaları gerekiyor.

Yani kırgınlık, küskünlük Cem’e başlanmadan önce mutlaka çözüme kavuşturulur ve ondan sonra Cem başlar.

Cem sadece insanın Allaha karşı günahlarının, hatalarının af olunması ve tövbe edilmsei değildir.

Bununla beraber aynı zamanda insanın içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu yerine getirip getirmediğinin sorgulamasıdır.

Eğer bir kişi herhangi bir suç işlemişse ve bu suç Cem’de bulunan cemaat tarafından tespit edilmişse o kişi Cem’i yöneten “Dede” tarafından “dara” çekilir. Buna “Darı Mansur” da denilir. Suçun derecesine göre toplumun onaylamasıyla ceza verilir. Bu arada belirtmekte fayda var.

Bir kişi ne kadar ağır suç işlemişse işlesin, o kişi asla ölümle cezalandırılmaz. Suçu ne kadar ağır olursa olsun bir kişiye verilecek en ağır ceza onu cemaatten dışlamaktır yani “düşkün” saymakıtır. Bu da Alevi inancının adalet anlayışını gösterir.

Cem ibadetinin bazı özellikleri:

  • Cem’de kadın erkek beraberce ibadet ederler.
  • Dedenin duasıyla Cem başlar.
  • Cem’deki duaların içeriği genellikle Ehlibeyt’e bağlılık On İki İmamlar, Hak, Muhammed, Ali sevgisine dayanır.
  • Deyişlerde Alevi tarihini şekillendiren olayların geçtiği şiirler okunur.
  • Bu deyişler eşliğinde kadınlı erkekli Semah dönülür.
  • Cem’e katılanlar halka şeklinde otururlar.
  • Ve yine Cem’e katılanlar lokmalarını beraberlerinde getirirler. Bu lokmalar ortaklaşa paylaşılır.

Cemde 12 Hizmet

Alevi ibadetlerinde “On İki Hizmet” yürütülür. Cemin beli bir düzen icinde gecmesi icin 12 Hizmetin önemi cok büyüktür. Bu hizmetler sirasiyla söyledir.


1-MÜRŞİT: Görev itibariyle manevi olarak Hz. Muhammed’i temsil eder. Çünkü Evlad-ı Resul’dur yani peygamber evladı ve sır bilen kimsedir. Cem’in mutlak hakimidir. Mürşid-i kamil’dir, iyilikleri ve güzellikleri temsil eder. İrşat makamıdır. İkrar alan odur. Cemi yöneten ve sorunları çözendir

2-REHBER: Yol gösteren, kılavuzluk edendir. Yolun kurallarını, edep ve erkânını öğreten odur, mürşidin yardımcısı konumundadır. Musahiplik Ceminde ikrar verecek olan musahiplerin hazırlanmasını ve ceme taşınmasının görevini yapar.

3-GÖZCÜ: Rehberin yardımcısı konumundadır, cem’de edep, erkânı sağlar. Cem’in kurallarının uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumludur. Cem’in edep, erkânına uymayanları uyarır, cem’i batın manada gözetleyendir. Yol düşkünlerinin kısaca suçluların ceme girmesine izin vermez. “Cem erenlerindir/ Hakk’ı görenlerindir/ Cem’e eğriler girmez/ Doğru gelenlerindir. (Yunus) İşte o eğrilerin girmesini önleyen gözcüdür. Gözetleyen ve can gözüyle gören ve cemin düzenini sağlayandır.

4-ÇERAĞCI: Cem evindeki aydınlatma araçlarını yakandır. Çerağ (kandil), ışık veren, aydınlatan, fitil, mum anlamındadır, işte bu hizmeti yapacak kişi çerağcıdır. Her hizmet bir semboldür, içerdiği batın anlamları vardır. Cem evini aydınlatandır.

5-ZAKİR: İbadetlerde musiki aletlerini kullanarak zikir edendir. Zikir edebilmesi içinde sesinin güzel olması gerekmektedir, sesi güzel olan ve musiki aletini kullananlar bu görevi yapabilirler. Kur’an okur, ilâhi okur, deyiş, duvaz, tevhid, mir’açlama ve mersiye sazıyla okuyandır.

6-SÜPÜRGECİ: Cem evinin temizliğini yapan hizmet sahibidir. İbadet edilen yerin mutlak temiz olması gerekmektedir, temiz olmayan mekanda ibadet olmaz.

7-TEZEKKÂR: Tarikat abdestinin alınmasında hizmet yapandır, sembolik olarak elinde leğen ve ibrik, omzunda havlu hizmet eder.

8-SAKKA: Su Dağıtandır. Musahiplik ceminde ikrar veren canlara saki sunandır. Sözlük anlamı da: Saky: su içirme, Saky-i mâ: Su dağıtmadır.

9-LOKMACI: Kurban ve yemek işlerine bakar. Ceme gelen her can lokmasıyla gelir, o lokmaları eşit olarak halka sunan ve paylaştırandır. Paylaştırdıktan sonra: “Göz nizam el terazi, herkes oldu mu hakkına razı?” diyerek halkın rızalığını da alır.

10-KAPICI: Cem evine ibadet için gelen canları karşılar, edep erkân içinde oturmalarını sağlar, gözcünün yardımcısı konumundadır, ibadetin huzur ve ilâhi duygusallık içinde geçmesini sağlayandır.

11-PEYİK: Haberci anlamındadır. Cem’in yapılacağını tüm canlara bildirir ve herkesin cemden haberdar olmasını sağlar.

12-İZNİKÇİ: Cem’e gelenlerin ayakkabılarını yerleştiren ve sahip çıkandır, ayrıca süpürge hizmetini yapanlara yardımcı konumundadır.