Anasayfa / Koro Kursu

Koro Kursu

Türk Halk Müziği’ndeki (THM) eserleri, temel düzeyde, genel müzik teknik ve teorilerine ve ait olduğu yörenin tavır ve etiğine uygun olarak okuyabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı kursumuzdur.

Konu Başlıkları: Müziğin temel öğeleri, diyafram ve hançere egzersizleri, Türk Halk Müziği’nde ağız biçimleri ve örnek eserler, THM bilgileri, Türk Halk Müziği repertuarı.

Programın Kazanımları: Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.